Pages

Saturday, 31 January 2015

Fwd: UMUNSI W'INTWARI 01/02 NI IKINYOMA CYA FPR INKOTANYI.


---------- Forwarded message ----------
From: Anastase Gasana <gasana31@gmail.com>UMUNSI W'INTWARI TALIKI YA 01/02 NI IKINYOMA CYA FPR INKOTANYI

 

                Mu Kinyarwanda baca umugani ngo "abatabizi bicwa no kutabimenya". Ignorance, ubutamenya, kuba intamenya, ni ikintu kibi cyane muri societe iyo ari yo yose, cyane cyane societe yacu nyarwanda yashegeshwe n'umuco w'ubutegetsi bukorera ku kinyoma kuva u Rwanda rwabaho kugeza ubu.

                FPR imaze gufata ubutegetsi mu Rwanda muri Nyakanga 1994, yahise ishyiraho italiki yatangiriyeho intambara yo ku ya 1/10 nk'umunsi w'intwari  wo kwibukaho  General Major Fred Rwigema wari uyoboye urugamba rwabo icyo gihe waje gupfa yishwe taliki ya 03/10/1990. FPR ntiyafashe itariki  Fred Rwigema yapfiriyeho ahubwo yahisemo itariki binjiriyeho bwambere i Kagitumba mu gitero cyabo cyari giturutse mu gihugu cya Uganda.

                Kugirango FPR ibeshye abanyarwanda n'amahanga ko insinzi yayo atari iy'abatutsi ku bahutu kandi mu by'ukuri ariko bigaragara mu mikorere yayo no mu mitegekere yayo y'igihugu, yafashe wa munsi mukuru w'intwari wizihizwaga taliki ya 01/10 ya buri mwaka iwujyana kw'italiki ya 01/02 kuko izi ko italiki ya 1/10/1990 yibutsa abanyarwanda benshi ibintu bibi Inkotanyi zabakoreye zibica mu ntambara nta mpamvu kuko babaga babazirwanije. Umunsi mukuru w'intwari wabaga taliki ya 1/10 rero,  wimuriwe taliki ya 01/02 mu rwego rwo kujijisha. Icyo ni ikinyoma cya mbere.

Ikinyoma cya kabiri ni ugufata Umwami Mutara Rudahigwa bakamugira Intwari y 'u Rwanda kandi utujuje ibyangombwa byo kuba yakwitwa atyo. Ntiyakwitwa atyo kuko ubutegetsi bwe, kimwe n'ubw'abandi bami bose bamubanjirije, bwararanzwe  no gukoresha  ikinyoma n'ivangurabwoko. Ari Rudahigwa ari n'abandi bami, babeshyaga rubanda ko iyo babaga babaye abami b'u Rwanda barekaga kuba abatutsi kandi atari byo.  Bakomezaga kuba abatutsi kandi mu mikorere no mu migenzereze yabo bakarengera inyungu z'abatutsi aho kurebera abanyarwanda bose n'abahutu n'abatwa barimo. Babeshyaga abanyarwanda ngo ni "imbaga y'inyabutatu nyarwanda". Buri wese azi umugozi w'inyabutatu icyo ari cyo n'ukuntu uba ukomeye kuko uba  ari umugozi umwe uboshye mu migozi itatu. Iyo nyabutatu nyarwanda ntiyigeze ibaho kuko abatutsi bari birihariye ubutegetsi bw'igihugu bonyine n'ibindi byiza byose igihugu kigenera bene cyo, abatutsi banenaga abahutu n'abatwa, abahutu nabo bakanena abatwa. Umuhutu wabaga agize inyota akajya gusaba amazi yo kunywa mu batutsi, bafataga uruho bakamuha amazi akanywa yarangiza akagenda urwo ruho anywesheje nabo bakarujugunya ahantu kure kugirango hatazava aho hagira umututsi warunywesha  akandura ubuhutu.  Abahutu nabo ni uko banenanaga abatwa. Ayo moko ataragiraga icyo asangira cyaba ubutegetsi, cyaba inzoga, cyaba ifungoro, cyaba n'amazi yo kunywa, yabaye imbaga y'inyabutatu nyarwanda ryari uretse ikinyoma cy'ingoma ya Cyami!

                Komisiyo ya ONU/UN yari ifite u Rwanda ho indagizo kuva mu 1918 yaje gusura u Rwanda mu 1948 izenguruka igihugu cyose, itanga imyanzuro ko abahutu bagizwe abacakara mu gihugu cyabo, ko ibyo bigomba kuvaho, ko hakenewe icyo iyo Komisiyo  ya ONU/UN yise "EMANCIPATION HUTU". Umwami Mutara III Rudahigwa wategekaga u Rwanda icyo gihe amatwi yayavuniyemo ibiti yanga  gukura abanyarwanda yari ashinwe bo mu bwoko bw'abahutu mu buja no mu bucakara na gihake. Noneho kubera ko Komisiyo ya ONU/UN yasuraga ibihugu byayo by'indagizo buri myaka itandatu, bigeze mu 1954 ntacyo Umwami Rudahigwa arakora, ababiligi bari bafite u Rwanda ho indagizo mw'izina rya ONU/UN nibwo bateye Umwami Rudahigwa bamugegeka gusinya inyandiko yemeza ko mu Rwanda ubuhake buvuyeho kugirango Komisiyo ya ONU/UN nigaruka bazagire icyo bayereka cyakozwe mu byo yasize isabye gukorwa kuva mu 1948. Ntabwo rero Umwami Rudahigwa yakuyeho ubuhake ku bushake bwe, yabitegetswe n'ababiligi , asinya inyandiko ikuraho ubuhake bamuhagarikiye kuko we n'ibyegera bye batabishakaga.

                Uko kutaba Umwami w'abanyarwanda bose Rudahigwa yongeye kubigaragaza mu Nama Nkuru y'Ubuyobozi bw'u Rwanda mu 1956. Iyo nama yitwaga Conseil  de Gouvernement General yari igizwe n'abatutsi  gusa n'abazungu b'ababiligi bari batuye mu Rwanda icyo gihe. Umwe mu bari bayigize, umubiligi A. Maus yatanze igitekerezo muri iyo nama ko ikwiye kwinjizwamo abahutu bane bo guhagararira abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kuko nabo u Rwanda ari igihugu cyabo. Umwami Mutara III Rudahigwa wabeshyaga ngo ni umwami w'abanyarwanda bose yarwanyije ko abahutu bashyirwa muri iriya Conseil de Gouvernement General. Ibyo batumye muri iyo nama  akozanyaho na A. Maus wari watanze kiriya gitekerezo, noneho taliki ya 25/04/1956 A. Maus yandikira Resident w'u Rwanda ibaruwa izwi asezera muri iriya nama avuga ko Umwami Rudahigwa abogamye cyane ko nta cyiza ashakira u Rwanda, ko we adashoboye gukomeza gukorana nawe, ko ibizaba nyuma bitewe no kunangira kwe yanga ko abahutu bagira nabo uruhare mu butegetsi bw'u Rwanda azabyibaraho we n'abamushyigikiye muri iryo nagira rye. Umuntu wayoboye nabi igihugu mu buryo nk'ubu buzwi n'ushaka kubumenya wese, yaba intwari y'u Rwanda biturutse kuki!

                Nyuma y'uko kwanga ko abahutu nabo bajya muri Conseil de Gouvernement du Rwanda, taliki ya 24/03/1957 Gerigori Kayibanda na bagenzi be bamwandikiye(Umwami Rudahigwa) we n'umubiligi Resident w'u Rwanda inyandiko igaragaza akarengane n'akababaro k'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, ko bashaka ko haba isangira ry'ubutegetsi bw'igihugu no guhabwa akazi muri leta, no gushyirwa mu mashuli ku bana bose b'u Rwanda ntibyiharirwe n'abatutsi gusa.Taliki ya 17/05/1958 abagaragu cumi na babiri b'Umwami Rudahigwa banditse ibaruwa izwi basubiza Gerigori Kayibanda na bagenzi be ko ibyo basaba byo gusangira ibyiza by'igihugu babyibagirwa kuko abasangira ibyiza by'igihugu ari abagira icyo bapfana, ko bo icyo bapfana ari uko ba Kayibanda bababera abagaragu bo bakababera ba shebuja. Ni aha Umwami Mutara III Rudahigwa n'ibyegera bye bari bahagaze ku kibazo cy'imibanire y'abatutsi n'abahutu mu gihugu cyabo bombi. Ibi se ni byo yaba yarabereye intwari y'u Rwanda!!

 Hari n'ababeshya abatabizi bicwa no kutabimenya ngo Umwami Rudahigwa ni we wavuze ngo "aho kwica Gitera  ni mwice ikibimutera" kandi atari we wabivuze. Gitera Joseph  yari umwe muri bagenzi ba Kayibanda basinye iriya nyandiko yo ku ya 24/3/1957.  Abakurikiye neza amateka yu Rwanda ndetse n'abari bahari, bemeza ko uwavuze ngo "aho kwica Gitera ni mwice ikibimutera" ni igikomangoma umutware Bwanakweli Prosper  wari ushyigikiye ku mugaragaro ko abahutu bashyirwa nabo mu butegetsi bw'igihugu bagahabwa n'akazi muri leta. Kubera izo mpamvu zo kutumva ikibazo cy'abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu kimwe n'Umwami Rudahigwa, Umwami Rudahigwa yarakariye umutware Bwanakweli wayoboraga umurwa mukuru w'igihugu wa Nyanza na Cheferiei ya Nyanza aramunyaga amucira ku Kibuye. Ibi bikagaragaza ko Umwami Rudahigwa yari umwami uvangura abanyarwanda, ko atari umwami  w'abanyarwanda bose.  Yahindutse intwari yabo bose ate? Kuko iyo aza kumva no gukurikiza inama nziza zubaka z'igikomangoma Bwanakweli  Prosper, mirongo itanu n'icyenda(1959) yatumye  u Rwanda rugira impunzi bwa mbere mu mateka yarwo n'ibindi bibi byose byakurikiyeho, ntiba byarabayeho. Kuri twe, igikomangoma Bwanakweli Prosper ahubwo ni we wagomba kugirwa intwari y'u Rwanda.

                Twarumiwe dusomye ibyo ikinyamakuru cya propaganda za FPR cyitwa IGIHE.COM cyanditse ngo Umwami Mutara III Rudahigwa yagizwe intwari y'u Rwanda kuko  "yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera", ngo "yahirimbaniye ubumwe n'ubwigenge bw'abanyarwanda ku buryo ndetse yabizize", n'ibindi binyoma nk'ibyo. Amateka y'u Rwanda atabogamye agaragariza buri wese ushaka kuyamenya uko ari, ko Umwami Mutara III Rudahigwa yari afite iye definition y'abanyarwanda yihariye imeze nk'iyo perezida Kagame afite. Bombi iyo bavuga abanyarwanda ibi, abanyarwnda biriya, baba bavuga abatutsi gusa, abahurtu ntibaba barimo. Ngiyo definition yabo y'abanyarwanda. Perezida Kagame yigeze no kuvuga ko ngo hari ibyo azazira nk'Umwami Rudahigwa. Twagirango tumubwire we n'ikinyamuku cya FPR kitwa igihe.com ko Umwami Mutara III Rudahigwa ari we wizize, ko yatanze ingoma nkuko bo ubwabo babyivugira, ko rero ntawamwishe. Ibyo ari byo byose si abahutu bamwishe, emwe si n'abazungu, ni arrangement ubwe yakoze kugirango atange ingoma nk'uko umuco wabo wa Cyami ega-nyinginya wabitegekaga buri mwami w'u Rwanda wese. Biranazwi ko ugutanga ingoma kwe yabyiteguye, ibyo bikavugwa n'abari kumwe na we umunsi atanga n'abamubonye ko uwo munsi yanyoye mu buryo budasanzwe inzoga  nyinshi zikaze za whisky mbere yo kubabwira ko afitanye rendez-vous n'umuganga we personnel yari yarumvikanyeho nawe ibanga ryo gutanga ingoma nk'uko umuco wa Cyami wabimutegekega. Twibutse ko inkuru y'uko Umwami Mutara III Rudahigwa yatanze yageze kuri nyina Kankazi aho yari atuye i Shyogwe akavuga ngo "NONEHO YATINYUTSE!". Iyi mvugo ya nyina ubwe umwibyarira ikaba yemeza amateka avuga ko Umwami Mutara III Rudahigwa yari amaze igihe abiru bamuduhira mu matwi ko ari umwami kuva 1932, ko imyaka imaze gushira ari 27, ko ukurambirana kwe aribyo birImo gutera umwaku KALINGA bigatuma abahutu basakuza hirya no hino mu gihugu bashaka kuyigomera no kugumuka,  ko akwiye gutanga ingoma ibintu bikagaruka mu buryo. Kubera ko ibibazo nawe ubwe byari bimaze kumurenga, yageze aho arabumva,  yumva ko wenda  ari we kibazo koko.  ko natanga ingoma ibintu bizagenda nkuko we n'abagaragu be b'I Bwami babyifuza, n' uko yitangira KALINGA n'izayo zose taliki ya 25/07/1959 kugirango abahutu badakomeza kuyigumukira. Ntabwo yitangiye abanyarwanda bose kandi yari Umwami wabo, bityo twe tukaba tutamubara mu ntwari z'u Rwanda.

Bene igihugu banyarwanda banyarwandakazi mwese, ntawe twe turobanuye, nimuhaguruke turwanye leta ya Kagame na FPR yubakiye ku kinyoma, kubeshya, kubeshyera abandi,guhimbira abantu ibyaha, guhimbira abantu ibyo batavuze n'ibyo batakoze ari ibibi ari n'ibyiza, no GUTEKINIKA(akazina abakada ba FPR bahaye ubusuma bwa leta ya FPR Inkotanyi). Umwijima w'ikinyoma nk'iki twamaganye kiri mu Rwanda, uzakurwaho n'umucyo wo kuvuga no kuvugisha ukuri.

Bikorewe i Savannah muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika taliki ya 30/01/2015;

Dr. Gasana Anastase, perezida  w'ishyaka PRM/MRP-ABASANGIZI;

Mr. Mukeshimana Isaac, Visi-Perezida  ushinzwe ibya politiki;

Mr. Batungwanayo Janvier, Visi-Perezida ushinzwe ihuzabikorwa by'ishyaka.

Niba mwifuza kugira icyo mutubaza cyangwa se mutwungura, mwtwandikira kuri email abasangizi@gmail.com

               


Fwd: *DHR* Gushimira Dr Gasana.Muvandimwe munyarwnda Lyarahoze,
1. Urakoze cyane gushima UKURI twagaragaje mu nyandiko yacu twise "Umunsi mukuru w'intwari mu Rwanda taliki ya 01/02 ni ikinyoma cya FPR". Ubutegetsi nka buriya bwa FPR bwubakiye ku nkingi z'ikinyoma gusa gusa, kimwe mu bizabuhirika ni ukuvuga no kuvugisha ukuri.
2. Sinshobora nkuko ubinsaba kugaragaza ukuri kw'ihanurwa ry'indege ya nyakwigendera Habyarimana Juvenal kuko ntari mu bakekwaho kuba barahanuye iyo ndege , baba FPR/APR Inkotanyi, baba n'aba ex-FAR. Sinigeze mba umwe mu bagize biriya bipande byombi. Sinigeze mba umunyamuryango wa FPR, sinigeze mba umukada wayo cyangwa umusilikare wayo. Lt General Kayumba na Major Rudasingwa ungereranya nabo kandi atari byo, bo bari abanyamuryango ba FPR, abakada n'abasilikare bayo. Kayumba uvuga yari umuyobozi mukuru wa DMI ya FPR/APR icyo gihe, naho Major Rudasingwa yari muri S5 ishinzwe ibya politiki muri FPR/APR nyuma aza no kuba Secretary General wa FPR. Ibyo uvuga ko hari ukuri bazi batangaje ni byo kandi ni byiza ko batangaje uko kuri kuko imirimo bakoraga muri FPR/APR yabahaga kumenya uko kuri. Kubagereranya nanjye rero utari kumwe nabo muri iyo FPR/APR ni ukwigizankana. Ubu turi kumwe nabo mu mashyaka menshi atavuga rumwe na FPR, ushobora rero kubegera ukabababaza, nabo ubwabo bazakubwira ko batanzi muri FPR/APR bahozemo kera.
3. Kuba narabaye Minisitiri muri leta iyobowe  na FPR, ibyo ntibivuga ko nari muri FPR nyirizina ko nari nzi ibyayo na agenda cache/hidden agenda yayo. Oya. Ibyo ntibivuga ko nari nzi ibikorwa muri DMI no ku kicaro gikuru cya FPR ntigeze nagera mu buzima bwanjye, et a dessein; kuko nabonaga neza ko hari un systeme a deux vitesses cyangwa systeme ya doublure, imwe formel ni indi informel(the underground system) ari nayo yayoboraga igihugu mu by'ukuri. Sinigeze rero mba umwe mubagize RPF underground system ngo mbe narabashije kumenya kuriya kuri ushaka.
4. Iby'ishingwa ry'interahamwe, n'izo nterahamwe uvuga zirahari zizakubwira ko zitanzi muri iyo organization criminelle yazo.Zitangira mu ntangiriro z'umwaka wa 1992, noyau yazo yabaye abasore bari bagize ikipe y'umupira w'amaguru ya tarinyota yakinaga umupira buri ku cyumweru iyobowe n'umwe muri bo Kajuga Robert. Sinigeze nkina umupira w'amaguru, sinigeze mba muri iyo kipe, sinigeze njya no kureba aho bakina ku buryo n'uwo Kajuga Robert perezida w'Interahamwe ntamuzi ntigeze mubona n'amaso yanjye uretse kumwumva.Ahubwo izo nterahamwe zimaze gushingwa, nanditse inyandiko taliki ya 14.05.1992 izamagana nise "Interahamwe za Muvoma ou les irreductibles de MRND, essai de deracinement du mal", ntanga igitekerezo ko zikwiye gusenywa/guseswa, ko nibitagenda bityo zizakora ibara zikamara abantu kandi ni ko byagenze.
(Gasana Anastase, umuyobozi wa PRM/MRP-ABASANGIZI, ishyaka rigamije gusangiza abanyarwanda bose ibyiza by'igihugu cyabo ntawe uhejejwe inyuma y'urugi)

2015-01-31 7:35 GMT-05:00 Lyarahoze Samuel lyar66@yahoo.fr [Democracy_Human_Rights] <Democracy_Human_Rights@yahoogroupes.fr>:
 

Maze gusoma iyi nyandiko "UMUNSI W'INTWARI TALIKI YA 01/02 NI IKINYOMA CYA FPR INKOTANYI" ya A. Gasana kuri DHR;  na,

Nyuma y'inyandiko n'ibitekerezo byiza Dr Anastase Gasana amaze iminsi ageza ku Banyarwanda, ndumva ari ngombwa gusaba abakunda ukuri kumushimira kubera intambwe igaragara amaze gutera mu kuvuga ukuri. Ku cyanjye giti ndabimushimira. Nakomereza aho.

Gusa hari indi ntambwe ataratera, yenda ku bera ubwoba bw'abahutu..., yerekeranye n'urupfu rwa nyakwigendera perezida Yuvenali Habyarina kimwe n'iyinjizwa ry'abacengezi ba FPR mu mugi wa Kigali; ndetse n'ishingwa ry'Interehamwe. Ibi ndabivuga kubera ko A. Gasana ashinjwa kugira uruhare muri ubu bugambanyi na maneko mukuru wa Loni, Amadou Deme, mu gitabo cye yanditse. Noheli Ndanyuzwe,  bavuka mu komini imwe na we akaba abimurega.

Ngo "uwasuze agirwa no kunutsa"!

Ndamusaba rero gutinyuka, agatumiza inama mpuzamahanga, ayisobanurire iby'itagizwa rya jenoside yakorewe abatutsi n'uko umugorewe we wa mbere yaba yaragize uruhare mu kuyitegura. Ni bwo buryo bwiza bwo kurwanya Kagame n'agatsiko ke. None se Rudasingwa na Kayumba na bo ntibateye intambwe igaragara ... bakavuga bashize amaganga ko Kagame ari we watanze itegeko ryo gutangiza jenoside? Kuki abatutsi bakomeje gusumbya ubutwari abahutu?  Rwose nimutinyuke, mubwire abakiri bato ukuri mbere yenda yuko Kagame na Klintoni babahitana.

"After Patrick Karegeya, who is next? RNC members are wondering."

 
 
image
 
 
 
 
 
After Patrick Karegeya, who is next? RNC members are wo...
[1. General Kayumba Nyamwasa survived two assassination plots Among all the opponents of Kigali regime, RNC members have been the main target, not because th...
Aperçu par Yahoo
 


"Qu'il se souvienne qu'en politique, 'il n'est jamais tard...'".

Umunyeshuri n'umukunzi we.  Samweli.

__._,_.___

Envoyé par : Lyarahoze Samuel <lyar66@yahoo.fr>

Friday, 30 January 2015

The BBC World Service is seeking bilingual, would-be journalists in the UK to apply for its new training scheme.

World Service- Future Voices

Job Introduction

We’re starting a work experience scheme based in the World Service languages.  The World Service is one of the world’s leading news broadcasters – we have twenty-nine languages at the moment, including English.  The World Service Group, all the international parts of the BBC, has a weekly audience of over 265 million people around the world.  The BBC reports from more locations than any other international broadcaster, and increasingly we’re training up bilingual reporters, who can bring us the story in English and another language.   We’re trusted and respected by our audiences, and we’re a multi-media broadcaster, on radio, TV, online and via mobiles.  In 2014, we launched TV bulletins in ten languages, in addition to our long-established Persian channel and 24 hour Arabic TV.  We’re a dynamic, ambitious, challenging news organisation bringing the world’s stories to BBC News, at New Broadcasting House in the heart of London. 

Role Responsibility

We’ll give you the chance to work at BBC News in two languages, English and another World Service language.  You don’t necessarily need journalism skills before you start; we’ll give you a week’s training in radio, tv and online reporting.  You’ll spend the next three weeks in a language service, and in other BBC News and Current Affairs programmes across BBC News, getting a taste of what it’s like to be a bilingual reporter at the BBC.  You’ll meet a whole range of people here, from producers, editors, presenters, camera operators to online and social media journalists.  You’ll come out with a good idea of the wide-ranging journalism that goes at the BBC World Service and across the rest of BBC News. 
You must be fluent in speaking, reading and writing in both English and one of the following languages:
Arabic, Azerbaijani, Bengali, Burmese, Chinese (Mandarin and Cantonese), Dari, English, French, Kinyarwanda/Kirundi, Kiswahili, Kyrgyz, Hausa, Hindi, Indonesian, Nepali, Pashto, Persian, Portuguese, Russian, Sinhala, Somali, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese 

The Ideal Candidate

You’ll be bilingual in English and one other language.  You’ll be proficient in writing and reading in your second language, as well as a totally fluent speaker.  You’ll be obsessed with international news, and keep up with what’s going on around the world.  You’ll be a great communicator, curious about the world, and good at getting your message across. You’ll be willing to travel around the UK and abroad as part of your reporting duties if necessary, and you’ll probably have some idea of the output of the BBC World Service.
We’re not looking for lots of qualifications, in fact there are no minimum entry requirements, but you must be able to show that you’re passionate about news, and about pursuing a career in the media industry.
You must be over 18, and available to work on the dates stated.  The placements are all at New Broadcasting House in London.  We want you to have a great experience with us, so from day one you’ll be involved in our programmes, contributing, suggesting, developing ideas, and we hope demonstrating your reporting skills in two languages.  We welcome applications from people of all backgrounds and from every corner of the UK. 

Package Description

You must be available to come to New Broadcasting House for four weeks inclusive on one of the following course dates: Monday 2 March – Friday 27 March and Monday 22 June – Friday 17 July.
You won’t be paid, but if you are from outside London, we will give you accommodation, and pay your living expenses.  If you are from London, we will pay for your travel and lunch expenses.
You will have a mentor during your time at the BBC World Service, and we’ll do our best to make it a challenging and productive work experience for you.  
More at:L'actualité des musiques francophones

Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquer ici.
RFImusique.com vendredi 30 janvier 2015
barre de separation
L'actualité des musiques francophones
La semaine prochaine sur RFI Musique : "La cavale", le deuxième album entièrement écrit et composé par Robi, une ballade acoustique reggae-roots "Alive anyway" de Païaka, le poète Aimé Césaire source d'inspiration des musiciens français, retour de Diane Tell avec un nouvel album "Une" et un hommage à Barbara et à Fairouz par la Tunisienne Dorsaf Hamdani.
ACTU MUSIQUE toute l'actu musique
Boubacar Traoré, le blues et l'oiseau
Doyen de ce courant musical appelé blues malien, le septuagénaire Boubacar Traoré cultive avec élégance ses chansons aux essences si puissantes. Son nouvel album ...
DJ Oil
L’ex-Troublemakers qui a depuis dix ans connu les pires galères avec les maisons de disques vient peut-être de frapper à la bonne. Là, et toujours pas las, l’infatigable ...
Vianney, l'optimiste idéaliste
Il a de la suite dans les idées ce jeune garçon de 23 ans. Encore scolarisé l'an dernier et débarqué de nulle part, Vianney n'a pourtant pas manqué de se faire ...
Nzimbu, voix d'or
En kikongo, Nzimbu signifie le chant et la fortune. Dans cet album délicat, trois immenses voix des deux Congo unissent leurs timbres, leurs répertoires et leurs personnalités. ...
Moriarty à la Philharmonie
Samedi 24 et dimanche 25 janvier, la bande folk-blues Moriarty a investi la Philharmonie, pour présenter les chansons qui tisseront leur prochain album, Epitaph, à paraître ...
ARTISTE toute l'offre d'écoute
Gréco dit adieux à la scène
C'est avec regret que Juliette Gréco dira adieu à la scène : l'interprète de Je hais les dimanches vient d'annoncer qu'elle entamera au printemps prochain sa dernière ...
A ECOUTER toute l'offre d'écoute
Playlist Francophone
Ils font l'actualité de la musique française et francophone, de Paris à Marseille, en passant par Montréal ou Bruxelles. Les artistes innovent, mixent, réinventent ...
Playlist World Afrique
Des musiques de l’Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, de Dakar à Brazzaville, des styles très différents des Antilles à l’océan Indien, voici ...
Vous recevez cette lettre d'information car nous pensons que l'actualité des musiques francophones vous intéresse. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, merci de cliquer sur le lien "désabonnement".

The BBC World Service is seeking bilingual, would-be journalists in the UK to apply for its new training scheme.

World Service- Future Voices

Job Introduction

We’re starting a work experience scheme based in the World Service languages.  The World Service is one of the world’s leading news broadcasters – we have twenty-nine languages at the moment, including English.  The World Service Group, all the international parts of the BBC, has a weekly audience of over 265 million people around the world.  The BBC reports from more locations than any other international broadcaster, and increasingly we’re training up bilingual reporters, who can bring us the story in English and another language.   We’re trusted and respected by our audiences, and we’re a multi-media broadcaster, on radio, TV, online and via mobiles.  In 2014, we launched TV bulletins in ten languages, in addition to our long-established Persian channel and 24 hour Arabic TV.  We’re a dynamic, ambitious, challenging news organisation bringing the world’s stories to BBC News, at New Broadcasting House in the heart of London. 

Role Responsibility

We’ll give you the chance to work at BBC News in two languages, English and another World Service language.  You don’t necessarily need journalism skills before you start; we’ll give you a week’s training in radio, tv and online reporting.  You’ll spend the next three weeks in a language service, and in other BBC News and Current Affairs programmes across BBC News, getting a taste of what it’s like to be a bilingual reporter at the BBC.  You’ll meet a whole range of people here, from producers, editors, presenters, camera operators to online and social media journalists.  You’ll come out with a good idea of the wide-ranging journalism that goes at the BBC World Service and across the rest of BBC News. 
You must be fluent in speaking, reading and writing in both English and one of the following languages:
Arabic, Azerbaijani, Bengali, Burmese, Chinese (Mandarin and Cantonese), Dari, English, French, Kinyarwanda/Kirundi, Kiswahili, Kyrgyz, Hausa, Hindi, Indonesian, Nepali, Pashto, Persian, Portuguese, Russian, Sinhala, Somali, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek, Vietnamese 

The Ideal Candidate

You’ll be bilingual in English and one other language.  You’ll be proficient in writing and reading in your second language, as well as a totally fluent speaker.  You’ll be obsessed with international news, and keep up with what’s going on around the world.  You’ll be a great communicator, curious about the world, and good at getting your message across. You’ll be willing to travel around the UK and abroad as part of your reporting duties if necessary, and you’ll probably have some idea of the output of the BBC World Service.
We’re not looking for lots of qualifications, in fact there are no minimum entry requirements, but you must be able to show that you’re passionate about news, and about pursuing a career in the media industry.
You must be over 18, and available to work on the dates stated.  The placements are all at New Broadcasting House in London.  We want you to have a great experience with us, so from day one you’ll be involved in our programmes, contributing, suggesting, developing ideas, and we hope demonstrating your reporting skills in two languages.  We welcome applications from people of all backgrounds and from every corner of the UK. 

Package Description

You must be available to come to New Broadcasting House for four weeks inclusive on one of the following course dates: Monday 2 March – Friday 27 March and Monday 22 June – Friday 17 July.
You won’t be paid, but if you are from outside London, we will give you accommodation, and pay your living expenses.  If you are from London, we will pay for your travel and lunch expenses.
You will have a mentor during your time at the BBC World Service, and we’ll do our best to make it a challenging and productive work experience for you.  

More at:DE NOUVELLES OFFRES D'EMPLOI DISPONIBLES

DE NOUVELLES OFFRES D'EMPLOI DISPONIBLES

Link to EMPLOI ONG

Director ACBAR

Posted: 29 Jan 2015 02:34 PM PST

Background ACBAR, the Agency Coordinating Body for Afghan Relief & Development, is an Afghan independent body bringing together 128 national and international NGOs working in Afghanistan and...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

DEUX ANIMATEURS SENSIBILISATION COURSE CONTRE LA FAIM – FRANCE (H/F)

Posted: 29 Jan 2015 02:34 PM PST

Nous recherchons pour le département de la Communication et du Développement: DEUX ANIMATEURS SENSIBILISATION COURSE CONTRE LA FAIM – FRANCE (H/F) Mobilité dans plusieurs départements Présentation de...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

UN ANIMATEUR SENSIBILISATION COURSE CONTRE LA FAIM –Aquitaine & Poitou-Charentes (H/F)

Posted: 29 Jan 2015 02:34 PM PST

Nous recherchons pour le département de la Communication et du Développement: UN ANIMATEUR SENSIBILISATION COURSE CONTRE LA FAIM –Aquitaine & Poitou-Charentes (H/F) Basé à Bordeaux et...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Un(e) Chef(fe) de Mission en République Centrafricaine.

Posted: 29 Jan 2015 02:34 PM PST

Première Urgence – Aide Médicale Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. L'ensemble de ses personnels se...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Un(e) Coordinateur(trice) de Programmes en République Centrafricaine.

Posted: 29 Jan 2015 02:33 PM PST

Première Urgence – Aide Médicale Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. L'ensemble de ses personnels se...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Stage Capitalisation Programme Santé maternelle et néo-natale au Sahel (basé Dakar)

Posted: 29 Jan 2015 02:31 PM PST

Contexte et justification Le programme régional d'« amélioration de l'accès des femmes en âge de procréer à des soins de qualité dans le domaine de la santé maternelle et néo-natale dans la région du...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Chef de sous-délégation – Tambacounda – SENEGAL – H/F

Posted: 29 Jan 2015 02:31 PM PST

Contexte du poste La Croix-Rouge française (CRF) est présente au Sénégal depuis plus de 10 ans. Elle a basé depuis 2006 à Dakar son Bureau Support Régional venant en support technique aux délégations...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

UN COORDINATEUR TERRAIN – RCA (Bangui)

Posted: 29 Jan 2015 02:30 PM PST

Nous recherchons : UN COORDINATEUR TERRAIN (H/F)   Pays : RCA basé à Bangui Durée du contrat : 6 mois à partir du 16 mars 2015 Le rôle : Vous serez en charge d'assurer la coordination des...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Technical Assistant – Economic development / livelihood – Hadibu – YEMEN – H / F

Posted: 29 Jan 2015 02:30 PM PST

Context The French Red Cross is active in Yemen since 2006, supporting its national partner, the Yemen Red Crescent, mainly in the governorates of Shabwah and Dhamar. Following a country reform,...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

Un(e) Coordinateur(trice) Administratif(ve) et Financier(e) au Cameroun.

Posted: 29 Jan 2015 02:30 PM PST

Première Urgence – Aide Médicale Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. L'ensemble de ses personnels se...

ceci est un extrait, Cliquez sur le titre en bleu pour lire l'intégralité de l'offre ou visitez organismes.org pour voir toutes les offres d'emplois

“Uwigize agatebo ayora ivi”. Ubutegetsi bukugira agatebo ukariyora uko bukeye n’uko bwije.

"Ce dont j’ai le plus peur, c’est des gens qui croient que, du jour au lendemain, on peut prendre une société, lui tordre le cou et en faire une autre."

“The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.”

“The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.”

“I have loved justice and hated iniquity: therefore I die in exile."

KOMEZA USOME AMAKURU N'IBITEKEREZO BYA VUBA BYAGUCITSE:

RECOMMENCE

RECOMMENCE

1.Kumenya Amakuru n’amateka atabogamye ndetse n’Ibishobora Kukugiraho Ingaruka ni Uburenganzira Bwawe.

2.Kwisanzura mu Gutanga Ibitekerezo, Kurwanya Ubusumbane, Akarengane n’Ibindi Byose Bikubangamiye ni Uburenganzira Bwawe.