Pages

Monday, 28 September 2020

Fw: [fondationbanyarwanda] Fw: UBUKUNGU Menya ingano y’umushahara abayobozi b’ibigo bya Leta bitandukanye bagenerwa buri kweziMenya ingano y'umushahara abayobozi b'ibigo bya Leta bitandukanye bagenerwa buri kwezi  BWIZA


24/09/20 11:49 2 Ibitekerezo
facebook sharing button Share
twitter sharing button Tweet
whatsapp sharing button Share
email sharing button Email
sharethis sharing button

Iteka rya Minisitiri w'Intebe N° 92/03 ryo kuwa 01/03/2013 rihindura kandi rikuzuza Iteka rya Minisitiri w'Intebe no 53/03 ryo kuwa 14/07/2012, ni ryo rishyiraho imishahara n'ibindi bigenerwa Abakozi bo mu Butegetsi Bwite bwa Leta.

Cyakora cyo n'ubwo iri teka ari iryo mu myaka irindwi ishize, nta wakwirengagiza ko buri myaka itatu imishahara y'abakozi ba Leta yiyongeraho 10%, bigashimangira ko hari impinduka zitari nini zagiye ziba ku mishahara.

Inkuru bijyanye:https://bwiza.com/?Menya-umushahara-wa-Perezida-Kagame-n-abandi-bayobozi-bakuru-b-igihugu

Duhereye ku muyobozi mukuru (CEO) w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere (RDB), agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,656,658 buri kwezi.

Umunyamabanga uhoraho w'urwego rw'umuvunyi, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,828,988.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo y'amatora, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo ngenzuramwitwarire (RURA), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozo mukuru w'urwego rw'iposita mu Rwanda, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,855,286 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo ishinzwe umurimo n'abakozi (PSC), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu y'abana, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,330,080 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,330,080 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,330,080 buri kwezi.

Umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuvuzi bwa gisirikare (MMI), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,828,988 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere umusaruro ukomoka ku buhinzi (NAEB), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuhinzi (RAB), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuziranenge (RBS), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative (RCA), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi..

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi (IRST), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,723,234 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ibarurushamibare (NISR), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amasoko ya Leta (RPPA), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,828,988 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigega cy'ingoboka, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,662,600 buri kwezi.

Umunyamabanga mukuru wa Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe uburezi (REB), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'u Rwanda (Rector), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'uburezi mu Rwanda, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi ngiro (WDA) [cyakuweho], yahabwaga umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,679,591 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside (CNLG), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'intwari z'igihugu n'imidari y'ishimwe, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,097,316 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'Ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage z'u Rwanda, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco (RALC) [yavuyeho] yahabwaga umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,097,316 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,330,080 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo ngororamuco (IWAWA) ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 892,962 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima (RBC), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kaminuza bya Butare (CHUB), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyo gutwara abantu n'ibintu (RTDA), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe imyubakire, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umuyobozi w'ikigega cyo gufata neza imihanda, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,662,600.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi n'icungamutungo (RIAM), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije (REMA), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,828,988 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'ikigega cy'abacitse ku icumu rya Jenoside (FARG), ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,613,167 buri kwezi.

Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abamugaye, ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,097,316 buri kwezi.

Umuyobozi mukuru (CEO) w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere (RGB) agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 2,011,950 buri kwezi.

Envoyé par : Michel Niyibizi <niyimike@yahoo.fr>


__,_._,___

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

“Uwigize agatebo ayora ivi”. Ubutegetsi bukugira agatebo ukariyora uko bukeye n’uko bwije.

"Ce dont j’ai le plus peur, c’est des gens qui croient que, du jour au lendemain, on peut prendre une société, lui tordre le cou et en faire une autre."

“The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.”

“The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.”

“I have loved justice and hated iniquity: therefore I die in exile."

KOMEZA USOME AMAKURU N'IBITEKEREZO BYA VUBA BYAGUCITSE:

RECOMMENCE

RECOMMENCE

1.Kumenya Amakuru n’amateka atabogamye ndetse n’Ibishobora Kukugiraho Ingaruka ni Uburenganzira Bwawe.

2.Kwisanzura mu Gutanga Ibitekerezo, Kurwanya Ubusumbane, Akarengane n’Ibindi Byose Bikubangamiye ni Uburenganzira Bwawe.